Nieuws

Ontwikkelingen St. HONK / Sponsorloop naar Santiago (28 juni 2021)

Keent, Keent, 28-06-2021

Beste dorpsgenoten,

St. HONK is inmiddels bezig om een aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein van TOG, en de door de gemeente aangekochte grond, voor te bereiden. Voor de voorbereiding van deze aanvraag heeft St. HONK een beperkte opdracht ter begeleiding gegeven aan Wouter Princen (Kantoor Princen) en door Nikol van de Goor (Bureau Pittiger in Planologie). In het overleg met hen werd al meteen duidelijk dat dit een langlopend traject van pakweg 1 jaar zal zijn. In de aanvraagprocedure is voorzien in een overlegmoment met omwonenden en een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Eenieder krijgt daar tijdig bericht over.

Gemeente Oss heeft € 708.000,--beschikbaar gesteld voor de aankoop van grond, een gebouw met 100m2 ontmoetingsruimte + twee extra kleedruimtes, de aanleg van de voetbal / korfbalvelden en een parkeerterrein. Dit bedrag is niet bedoeld voor de inrichting van het gebouw. Dit betekent dat St. HONK de inventaris zoals o.a. bar, diverse apparatuur, meubilair, gordijnen, vloerbedekking, geluiddempende materialen, verlichting, etc. zelf zal moeten bekostigen (benodigd bedrag is € 750,--per m2). Evt extra m2 in de ontmoetingsruimte door St. HONK moeten worden opgebracht (benodigd bedrag is € 2.000,--per m2). Hoewel er wellicht ook subsidies vanuit fondsen mogelijk zijn zullen wij moeten aantonen dat wij als inwoners ook door zelfwerkzaamheid in de bouw of door het houden van acties zorgen voor extra inkomsten bij St. HONK ten behoeve van de inventaris cq extra m2 ontmoetingsruimte.

Op 17 juli aanstaande vertrek ik, vanuit Keent, op mijn wandeltocht naar Santiago. Naar verwachtingen ben ik ongeveer 4 maanden onderweg op deze tocht van 2800 -3200 km. Graag wilde ik een goed doel aan mijn tocht verbinden. Daarom maak ik van mijn wandeltocht een Sponsorloop voor de inventaris en evt. extra m2 voor ons nieuwedorpshuis voor Overlangel, Neerloon en Keent.

Laten we er met zijn allen de schouders onder zetten om er een mooie accommodatie van te maken voor jong en oud. Het is fijn als verenigingen en buurten in de komende maanden deze sponsorloop willen ondersteunen met acties om de opbrengst van de sponsorloop zo groot mogelijk te laten zijn.

Wil je mij volgen tijdens mijn sponsorloop dan kan dit op facebookpagina: @HenknaarSantiago2021 of via de app Polarsteps. Tevens wordt er door Chris Kamps gewerkt aan een website voor St. HONK die binnenkort zal worden gelanceerd. Hierop is mijn tocht te volgen en kan er geld voor deze sponsorloop aan St. HONK worden overgemaakt.

Voor dorps -en buurtgenoten, familie en vrienden cq. voor hen die dit leuk vinden is er een uitzwaaimoment op zaterdag 17 juli a.s.om 10.00 uur in Keent.

Met een vriendelijke "Santiago" groet,

Henk Swinkels
voorzitter St. HONK


Laatste nieuws

Nieuwsoverzicht

Stichting HONK
Huis voor Overlangel, Neerloon en Keent
KVK: 82279721
Bank: NL 69 RABO 036 92 62 778