Nieuws

Voltallig bestuur kan beginnen

Op 17 december 2020 heeft de gemeente Oss besloten om geld ter beschikking te stellen voor de voorkeursvariant van de gemeenschap: Ontmoeten en Sport voor Neerloon, Overlangel en Keent op de locatie van korfbalvereniging TOG. Het besluit van de gemeente Oss moet leiden tot: een plan met uitvoeringsbudget voor een toekomstbestendige ruimte voor ontmoeten en sport in NOK. De gemeenschap NOK is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisering van het plan.

Aansluitend is een beheersstichting opgericht met een driekoppig oprichtingsbestuur. Één van de eerste opdrachten was om op zoek te gaan naar uitbreiding van dit bestuur. Na het opstellen van een profielschets is uitvraag gedaan bij alle inwoners en belanghebbenden. Meerdere mensen hebben belangstelling getoond. Met allen is gesproken en aan eenieder is uitleg gegeven over de uitdaging die stichting HONK heeft voor de gemeenschap. Dit heeft uiteindelijk, na instemming van de gebruikersraad, geleid tot uitbreiding van het bestuur met twee bestuursleden.

Per augustus is het bestuur van Stichting HONK uitgebreid met:

  • Cor Selten: Cor is 64 jaar en woont al 36 jaar met Henny in Overlangel. Hij werkt als KAM adviseur bij IBN Holding in Uden. Alhoewel Cor van oorsprong uit Wanroij komt, mag je hem ondertussen gewoon als Langels zien.
  • Alex Edelenbos: Alex is 61 jaar en woont pas 2 jaar met Lia in Overlangel. Hij werkt als Manager Finance & IT bij ACV NV in Ede. Je kunt aan het accent van Alex wel horen dat hij het lastig zal krijgen om echt Langels te worden.

Op de website van Stichting HONK zijn foto's van alle bestuursleden geplaatst.

Het nieuwe bestuur is begonnen met het tot zich nemen van alle aanwezige informatie - over het ontstaan van de wens tot het genomen besluit van de gemeente Oss. Hieruit wordt helder dat we aan het begin staan van een mooi maar ook intensief traject. Het bestuur beseft dat er veel wensen en nog veel onduidelijkheden zijn. Een (financieel) passend plan voor een gemeenschapshuis is nog niet vanzelfsprekend. Zij beseft ook dat alle betrokken partijen een rationeel besluit voor de toekomst hebben genomen, waarbij tegelijkertijd in de toekomst afscheid genomen moet worden van een plek die 'eigen' is gemaakt. Niet meer je eigen 'thuis', maar een gemeenschappelijk huis als uitvalsbasis voor samen zijn. De kans bestaat dat het meebewegen naar iets gemeenschappelijks als verlies en dus als pijnlijk ervaren kan gaan worden.

Dit besef vraagt om een open en transparante houding van het bestuur van Stichting HONK. Zij wil daarom met ingang van november maandelijks in contact zijn met de gebruikersraad. Ook wil zij vanaf dat moment maandelijks informatie delen met allen die in Neerloon, Overlangel en Keent wonen via haar website.

De gebruikersraad vertegenwoordigd alle direct betrokken verenigingen. Het eerste overleg heeft op 8 november 2021 plaatsgevonden.


Laatste nieuws

Nieuwsoverzicht

Stichting HONK
Huis voor Overlangel, Neerloon en Keent
KVK: 82279721
Bank: NL 69 RABO 036 92 62 778