In Memoriam
Cor Selten

* 23-10-1956
† 20-09-2023

Toch nog onverwacht is ons gewaardeerd bestuurslid Cor Selten, na een kort ziekbed, overleden. Onze gedachten gaan met name uit naar zijn vrouw Henny en zijn gezin. Wij wensen hen veel sterkte met dit verlies.

Cor was vanaf oktober 2021 bij st. HONK betrokken. Vanaf dat moment leerde wij hem kennen als een bestuurder die vanuit een positief - kritische houding op zoek bleef naar mogelijkheden om het nieuwe ontmoetingspunt voor de inwoners van Overlangel, Neerloon en Keent zo snel mogelijk te realiseren. De inbreng door de leden van de Gebruikersraad en de inwoners vond hij erg belangrijk. In juli jl kreeg st. HONK met een investeringskrediet van Gemeente Oss voldoende zekerheden om na jaren voorbereiding nu ook echt aan de slag te gaan. Cor zag er naar uit om hier ook zijn bijdrage aan te leveren. Helaas gaat dit niet meer.

St. HONK zal deze enthousiaste bestuurder wel gaan missen maar niet vergeten. In de geest van Cor zullen het bestuur, Gebruikersraad en vrijwilligers samen verder werken aan de realisatie van het (Dorps) Huis voor Overlangel, Neerloon en Keent.

Stichting HONK
Huis voor Overlangel, Neerloon en Keent
KVK: 82279721
Bank: NL 69 RABO 036 92 62 778